Project FibbonacciJest to projekt przypominający wyglądem 99 Bottles of Beer jednak tyczy się języków funkcyjnych :)
Przykłady można zarzucać w komentarzach

F#
let rec fib = function 
  | 0 -> 1
  | 1 -> 1
  | n -> fib (n-1) + fib(n-2)
Erlang
fib(0) -> 0 ;
fib(1) -> 1 ;
fib(N) when N > 0 -> fib(N-1) + fib(N-2) .
Common Lisp 
(defun fib (N)
 (cond ((= N 0) 0)
  ((= N 1) 1)
  ((/= N 0) (+ (fib (- N 1)) (fib (- N 2))))))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty